Vad är intelligens?

Ordet intelligens härstammar av det latinska intellege’ntia, vilket innebär begripa, fatta, förstå eller
varsebli (Gustafsson, 2016). Definitionen av ordet intelligens är väldigt kontroversiell. I vardagsspråk är betydelsen av intelligens väldigt bred, vissa menar att intelligens handlar om att ha förmågan till att använda sig av tidigare inlärda kunskaper för att uppnå ett specifikt mål, medan andra
menar att det handlar om att förändra en situation till sin egen fördel med hjälp av tidigare inlärda
kunskaper, ytterligare några menar att någon som är skarpsinnig och snabbtänkt är en intelligent
person (Bohman, 1980). Definitionen av intelligens varierar också beroende på i vilken kontext den
diskuteras, med andra ord är det kombinationen av arv och miljö som bestämmer definitionen av
intelligens. I mer kollektivistiska samhällen definieras en intelligent person som en som har sociala
färdigheter och förmågan att hålla ihop gruppen, medan i mer individualistiska samhällen är en intelligent person en som kan memorera väl och ha god logisk-analytisk förmåga (Gregory, 2004).
Charles Spearman definierade intelligens som förmågan att förstå sambandet mellan olika företeelser. Psykologen David Wechler definierade intelligens som förmågan att agera målmedvetet, tänka
rationellt, samt att ha ett effektivt samspel med sin omgivning. Eysenck menade att definitionen av
intelligens är att felfritt överföra information genom hjärnbarken (cortex). Det gemensamma de
ovanstående definitionerna har är att de är västerländska, samt att intelligens handlar om miljöanpassning och förmågan att tillgodogöra sig ny kunskap (Gregory, 2004).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *