iq test ravens progressiva matriser

Det finns olika sätt att mäta IQ, de allra flesta IQ-tester mäter matematiska förmåga, verbal förmåga, spatial förmåga eller minnesförmåga. Det dessa tester har gemensamt är att de alla mer eller
mindre mäter den generella intelligensen, g-faktorn (Lynn & Irwing (2004).
Ravens Progressiva Matriser är ett icke-verbalt intelligenstest som mäter den spatiala förmågan och
förmågan att logiskt förklara nya mönster och relationer (Raven et al., 2000). Ravens Matriser är ett
välanvänd och internationellt accepterad metod, och anses vara det bästa psykometriska testet för
att mäta Spearmans g-faktor (Lynn & Irwing (2004). Jensen (1998) menar att när Raven’s IQ-test
jämförts med andra IQ-test så har det visat sig mäta g-faktorn bäst. Den används både inom kliniska
och arbetspsykologiska sammanhang (Bilker et al., 2012). Testet är ursprungligen utformad av John
C. Raven 1936 och finns i tre olika versioner (Raven et al., 2000).
Den ena är Coloured Progressive Matrices (RCPM) och är främst avsedd för att mäta begåvning av
yngre barn, men också begåvning av funktionshindrade personer. Testet består av tre set (A, B och
Ab). De första två seten är identiska med standardmatrisernas första två set, men avviker genom att
uppgifterna presenteras på en färgad bakgrund (Van Herwegen, Farran & Annaz, 2011).
Den andra versionen är Advanced Progressive Matrices (RAPM) och är främst avsedd för arbetspsykologiska urvalssammanhang och innefattar den mest komplicerade uppsättningen uppgifter.
Testet består av totalt 48 uppgifter uppdelade på två uppsättningar och presenteras på en vit bakgrund i svart bläck. I början av varje set är uppgifterna enkla och blir progressivt svårare (Raven et
al., 2000).
Den tredje versionen är Standard Progressive Matrices (RSPM). RSPM är den ursprungliga matriserna och avsedd främst för normalbegåvade barn från sex år och vuxna. Testet består av totalt 60
frågor, ordnade i fem set (A, B, C, D och E), med 12 uppgifter vardera. Även här börjar varje set
med enklare uppgifter och blir progressivt svårare. Uppsättning D och E innehåller de allra svåraste
uppgifterna (Lynn, Allik & Irwing, 2004).

Ravens Standard Progressiva matriser utformades på bästa sätt för att mäta människans kognitiva
funktioner, oberoende av ålder, nationalitet eller utbildning. År 1998 publicerades parallella versioner av både RCPM och RSPM, detta på grund av att uppgifterna var alltför väl igenkända bland befolkningen, samt på grund av att den deduktiva förmågan hos unga människor förbättrades med tiden, vilket ledde till att testets validitet sjönk, och efterfrågan på ett nytt test ökade. Därför utvecklades den parallella versionen av Ravens Standard Progressiva Matriser år 1998 och kom att kallas
Ravens Standard Progressive Matrices Plus (Raven et al., 2000).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *