Könsskillnader för iq och kognitiv prestation

Det har gjorts en hel del forskning om skillnaden i kognitiv funktion mellan män och kvinnor(Astor et al., 1998; Collins & Kimura, 1997; Delgado & Prieto, 1996). Skillnader och likheter ikognitiv funktion mellan könen förklaras oftast av antingen biologiska eller sociala faktorer. Debatten har…

Flynn-effekten

Intelligens ansågs länge vara något konstant, men när James Flynn år 1984 sammanställde resultatfrån tidigare intelligenstester, upptäckte han att poängen på IQ-testen (IQ står för intelligenskvot,eng. intelligence quotient, en generell beteckning på en persons förmåga att tänka, samtala och lösaproblem oberoende av tidigare kunskaper)…

iq test ravens progressiva matriser

Det finns olika sätt att mäta IQ, de allra flesta IQ-tester mäter matematiska förmåga, verbal förmåga, spatial förmåga eller minnesförmåga. Det dessa tester har gemensamt är att de alla mer ellermindre mäter den generella intelligensen, g-faktorn (Lynn & Irwing (2004).Ravens Progressiva Matriser är ett…

Vad är intelligens?

Ordet intelligens härstammar av det latinska intellege’ntia, vilket innebär begripa, fatta, förstå ellervarsebli (Gustafsson, 2016). Definitionen av ordet intelligens är väldigt kontroversiell. I vardagsspråk är betydelsen av intelligens väldigt bred, vissa menar att intelligens handlar om att ha förmågan till att använda sig av…

Psykosocial utveckling

Innebär att växa upp särbegåvad en socioemotionell utveckling som är samma som för alla barn,eller skiljer den sig på ett fundamentalt sätt från normalbegåvade? Är särbegåvade kvantitativt ellerkvalitativt annorlunda från icke-särbegåvade? De flesta teoretiker tar ståndpunkten att barn är barnförst och särbegåvade sedan, den…

Syn på intelligens

Intelligens och särbegåvning är alltså komplexa begrepp där ingen egentlig entydighet råder. CarolDweck (1999) menar dessutom att utvecklingen och uttryck av intelligens påverkas av hur man serpå sin intelligens, eller de implicita teorierna om intelligens. Dweck (1999) noterade när honstuderade hur barn hanterar motgångar,…