Flynn-effekten

Intelligens ansågs länge vara något konstant, men när James Flynn år 1984 sammanställde resultat
från tidigare intelligenstester, upptäckte han att poängen på IQ-testen (IQ står för intelligenskvot,
eng. intelligence quotient, en generell beteckning på en persons förmåga att tänka, samtala och lösa
problem oberoende av tidigare kunskaper) hade ökat för varje år. Ökningen var ungefär 3 IQ-poäng
för var tionde år, det innebär att den bara på 50 år hade ökat med ungefär 15 poäng. Denna förändring verkar förekomma över hela världen. Fenomenet kom att kallas Flynn-effekten. Orsakerna till
detta fenomen kan förklaras av det informationsflöde och stimulans människor i det moderna samhället utsätts för, samt samhällets krav på mental snabbhet och ett abstrakt sätt att tänka (Klingberg,
2007).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *